Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 28 19 47 -
24/03 kl 01 31 15 46 -
24/03 kl 02 39 9 48 -
24/03 kl 03 46 4 50 -
24/03 kl 04 49 0 49 -
24/03 kl 05 51 -3 48 -
24/03 kl 06 55 -6 49 -
24/03 kl 07 56 -8 48 -
24/03 kl 08 52 -10 42 -
24/03 kl 09 47 -12 35 -
24/03 kl 10 41 -14 27 -
24/03 kl 11 35 -16 19 -
24/03 kl 12 30 -17 13 -
24/03 kl 13 30 -18 12 -
24/03 kl 14 35 -19 16 -
24/03 kl 15 40 -19 21 -
24/03 kl 16 43 -18 25 -
24/03 kl 17 45 -17 28 -
24/03 kl 18 49 -16 33 -
24/03 kl 19 52 -15 37 -
24/03 kl 20 51 -14 37 -
24/03 kl 21 47 -14 33 -
24/03 kl 22 42 -13 29 -
24/03 kl 23 36 -11 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 42 91 50 57 47
Laveste vannstand 4 30 12 22 20
Avvik gult nivå -98 -49 -90 -83 -93
Avvik orange nivå -117 -68 -109 -102 -112
Avvik rødt nivå -134 -85 -126 -119 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm