Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 31 -9 22 -
25/03 kl 01 28 -6 22 -
25/03 kl 02 32 -3 29 -
25/03 kl 03 39 0 39 -
25/03 kl 04 43 2 45 -
25/03 kl 05 46 3 49 -
25/03 kl 06 50 2 52 -
25/03 kl 07 54 2 56 -
25/03 kl 08 55 2 57 -
25/03 kl 09 52 1 53 -
25/03 kl 10 49 1 50 -
25/03 kl 11 43 1 44 -
25/03 kl 12 38 1 39 -
25/03 kl 13 33 2 35 -
25/03 kl 14 32 1 33 -
25/03 kl 15 36 -1 35 -
25/03 kl 16 39 -2 37 -
25/03 kl 17 40 -3 37 -
25/03 kl 18 43 -2 41 -
25/03 kl 19 48 -1 47 -
25/03 kl 20 50 0 50 -
25/03 kl 21 50 2 52 -
25/03 kl 22 48 2 50 -
25/03 kl 23 43 3 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 42 91 50 57 47
Laveste vannstand 4 30 12 22 20
Avvik gult nivå -98 -49 -90 -83 -93
Avvik orange nivå -117 -68 -109 -102 -112
Avvik rødt nivå -134 -85 -126 -119 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm