Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 38 4 42 -
26/03 kl 01 32 3 35 -
26/03 kl 02 29 1 30 -
26/03 kl 03 32 -1 31 -
26/03 kl 04 36 -3 33 -
26/03 kl 05 39 -5 34 -
26/03 kl 06 43 -7 36 -
26/03 kl 07 48 -8 40 -
26/03 kl 08 53 -8 45 -
26/03 kl 09 55 -8 47 -
26/03 kl 10 54 -9 45 -
26/03 kl 11 51 -10 41 -
26/03 kl 12 46 -11 35 -
26/03 kl 13 40 -13 27 -
26/03 kl 14 35 -14 21 -
26/03 kl 15 34 -14 20 -
26/03 kl 16 35 -14 21 -
26/03 kl 17 36 -15 21 -
26/03 kl 18 37 -16 21 -
26/03 kl 19 41 -17 24 -
26/03 kl 20 47 -18 29 -
26/03 kl 21 50 -19 31 -
26/03 kl 22 51 -20 31 -
26/03 kl 23 50 -21 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 42 91 50 57 47
Laveste vannstand 4 30 12 22 20
Avvik gult nivå -98 -49 -90 -83 -93
Avvik orange nivå -117 -68 -109 -102 -112
Avvik rødt nivå -134 -85 -126 -119 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm