Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/03 kl 00 29 57 42 -
26/03 kl 01 22 53 35 -
26/03 kl 02 18 51 30 -
26/03 kl 03 20 54 31 -
26/03 kl 04 25 57 33 -
26/03 kl 05 28 57 34 -
26/03 kl 06 32 57 36 -
26/03 kl 07 35 57 40 -
26/03 kl 08 36 57 45 -
26/03 kl 09 35 55 47 -
26/03 kl 10 32 51 45 -
26/03 kl 11 29 46 41 -
26/03 kl 12 23 39 35 -
26/03 kl 13 17 32 27 -
26/03 kl 14 12 27 21 -
26/03 kl 15 12 26 20 -
26/03 kl 16 14 28 21 -
26/03 kl 17 17 31 21 -
26/03 kl 18 19 33 21 -
26/03 kl 19 23 39 24 -
26/03 kl 20 28 45 29 -
26/03 kl 21 31 47 31 -
26/03 kl 22 31 47 31 -
26/03 kl 23 29 46 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 42 107 66 67 57
Laveste vannstand 3 25 10 17 12
Avvik gult nivå -98 -33 -74 -73 -83
Avvik orange nivå -117 -52 -93 -92 -102
Avvik rødt nivå -134 -69 -110 -109 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm