Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/03 kl 00 -9 19 4 -
26/03 kl 01 -10 21 3 -
26/03 kl 02 -11 22 1 -
26/03 kl 03 -12 22 -1 -
26/03 kl 04 -11 21 -3 -
26/03 kl 05 -11 18 -5 -
26/03 kl 06 -11 14 -7 -
26/03 kl 07 -13 9 -8 -
26/03 kl 08 -17 4 -8 -
26/03 kl 09 -20 0 -8 -
26/03 kl 10 -22 -3 -9 -
26/03 kl 11 -22 -5 -10 -
26/03 kl 12 -23 -7 -11 -
26/03 kl 13 -23 -8 -13 -
26/03 kl 14 -23 -8 -14 -
26/03 kl 15 -22 -8 -14 -
26/03 kl 16 -21 -7 -14 -
26/03 kl 17 -19 -5 -15 -
26/03 kl 18 -18 -4 -16 -
26/03 kl 19 -18 -2 -17 -
26/03 kl 20 -19 -2 -18 -
26/03 kl 21 -19 -3 -19 -
26/03 kl 22 -20 -4 -20 -
26/03 kl 23 -21 -4 -21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -2 44 19 3 4
Laveste værets virkning -21 1 -19 -9 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm