Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 171 10 181 185
22/03 kl 02 237 9 246 248
22/03 kl 03 282 8 290 294
22/03 kl 04 297 9 306 310
22/03 kl 05 277 7 284 288
22/03 kl 06 227 9 236 237
22/03 kl 07 162 8 170 170
22/03 kl 08 97 9 106 105
22/03 kl 09 48 9 57 59
22/03 kl 10 29 8 37 40
22/03 kl 11 48 9 57 60
22/03 kl 12 99 9 108 111
22/03 kl 13 167 10 177 179
22/03 kl 14 232 9 241 247
22/03 kl 15 282 10 292 -
22/03 kl 16 304 10 314 -
22/03 kl 17 291 8 299 -
22/03 kl 18 245 9 254 -
22/03 kl 19 178 6 184 -
22/03 kl 20 107 7 114 -
22/03 kl 21 47 9 56 -
22/03 kl 22 11 10 21 -
22/03 kl 23 13 11 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 337 332 279 256
Laveste vannstand 21 62 57 43 61
Avvik gult nivå -21 2 -3 -56 -79
Avvik orange nivå -37 -14 -19 -72 -95
Avvik rødt nivå -52 -29 -34 -87 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm