Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 53 9 62 -
23/03 kl 01 118 14 132 -
23/03 kl 02 188 14 202 -
23/03 kl 03 249 16 265 -
23/03 kl 04 287 18 305 -
23/03 kl 05 293 21 314 -
23/03 kl 06 264 25 289 -
23/03 kl 07 209 22 231 -
23/03 kl 08 144 24 168 -
23/03 kl 09 84 24 108 -
23/03 kl 10 42 26 68 -
23/03 kl 11 33 29 62 -
23/03 kl 12 61 29 90 -
23/03 kl 13 117 32 149 -
23/03 kl 14 183 33 216 -
23/03 kl 15 244 36 280 -
23/03 kl 16 286 38 324 -
23/03 kl 17 298 39 337 -
23/03 kl 18 277 41 318 -
23/03 kl 19 226 44 270 -
23/03 kl 20 161 48 209 -
23/03 kl 21 94 49 143 -
23/03 kl 22 41 53 94 -
23/03 kl 23 16 54 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 337 332 279 256
Laveste vannstand 21 62 57 43 61
Avvik gult nivå -21 2 -3 -56 -79
Avvik orange nivå -37 -14 -19 -72 -95
Avvik rødt nivå -52 -29 -34 -87 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm