Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 29 52 81 -
24/03 kl 01 75 54 129 -
24/03 kl 02 139 53 192 -
24/03 kl 03 203 54 257 -
24/03 kl 04 255 51 306 -
24/03 kl 05 284 48 332 -
24/03 kl 06 279 47 326 -
24/03 kl 07 244 44 288 -
24/03 kl 08 189 42 231 -
24/03 kl 09 129 39 168 -
24/03 kl 10 76 37 113 -
24/03 kl 11 44 36 80 -
24/03 kl 12 45 34 79 -
24/03 kl 13 80 33 113 -
24/03 kl 14 136 28 164 -
24/03 kl 15 195 27 222 -
24/03 kl 16 247 24 271 -
24/03 kl 17 279 23 302 -
24/03 kl 18 283 22 305 -
24/03 kl 19 256 18 274 -
24/03 kl 20 206 17 223 -
24/03 kl 21 146 15 161 -
24/03 kl 22 88 15 103 -
24/03 kl 23 45 12 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 337 332 279 256
Laveste vannstand 21 62 57 43 61
Avvik gult nivå -21 2 -3 -56 -79
Avvik orange nivå -37 -14 -19 -72 -95
Avvik rødt nivå -52 -29 -34 -87 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm