Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 32 11 43 -
25/03 kl 01 53 10 63 -
25/03 kl 02 100 10 110 -
25/03 kl 03 158 10 168 -
25/03 kl 04 213 8 221 -
25/03 kl 05 254 9 263 -
25/03 kl 06 271 8 279 -
25/03 kl 07 259 8 267 -
25/03 kl 08 223 8 231 -
25/03 kl 09 172 8 180 -
25/03 kl 10 119 10 129 -
25/03 kl 11 75 9 84 -
25/03 kl 12 54 9 63 -
25/03 kl 13 64 9 73 -
25/03 kl 14 100 9 109 -
25/03 kl 15 150 10 160 -
25/03 kl 16 200 11 211 -
25/03 kl 17 242 10 252 -
25/03 kl 18 265 9 274 -
25/03 kl 19 261 9 270 -
25/03 kl 20 233 9 242 -
25/03 kl 21 188 10 198 -
25/03 kl 22 137 7 144 -
25/03 kl 23 89 8 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 337 332 279 256
Laveste vannstand 21 62 57 43 61
Avvik gult nivå -21 2 -3 -56 -79
Avvik orange nivå -37 -14 -19 -72 -95
Avvik rødt nivå -52 -29 -34 -87 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm