Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 58 8 66 -
26/03 kl 01 55 6 61 -
26/03 kl 02 80 7 87 -
26/03 kl 03 123 5 128 -
26/03 kl 04 171 6 177 -
26/03 kl 05 216 4 220 -
26/03 kl 06 246 2 248 -
26/03 kl 07 254 2 256 -
26/03 kl 08 238 0 238 -
26/03 kl 09 204 0 204 -
26/03 kl 10 161 -2 159 -
26/03 kl 11 116 -3 113 -
26/03 kl 12 82 -4 78 -
26/03 kl 13 70 -5 65 -
26/03 kl 14 83 -4 79 -
26/03 kl 15 116 -5 111 -
26/03 kl 16 158 -6 152 -
26/03 kl 17 198 -4 194 -
26/03 kl 18 230 -4 226 -
26/03 kl 19 245 -4 241 -
26/03 kl 20 238 -4 234 -
26/03 kl 21 213 -3 210 -
26/03 kl 22 175 -1 174 -
26/03 kl 23 134 0 134 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 337 332 279 256
Laveste vannstand 21 62 57 43 61
Avvik gult nivå -21 2 -3 -56 -79
Avvik orange nivå -37 -14 -19 -72 -95
Avvik rødt nivå -52 -29 -34 -87 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm