Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 325 -13 312 313
22/03 kl 02 314 -19 295 300
22/03 kl 03 261 -19 242 241
22/03 kl 04 187 -20 167 164
22/03 kl 05 115 -18 97 92
22/03 kl 06 60 -15 45 42
22/03 kl 07 31 -14 17 18
22/03 kl 08 33 -15 18 22
22/03 kl 09 72 -18 54 63
22/03 kl 10 141 -14 127 135
22/03 kl 11 221 -6 215 220
22/03 kl 12 293 -3 290 295
22/03 kl 13 336 -2 334 339
22/03 kl 14 335 -3 332 342
22/03 kl 15 289 2 291 -
22/03 kl 16 212 10 222 -
22/03 kl 17 132 16 148 -
22/03 kl 18 65 22 87 -
22/03 kl 19 21 27 48 -
22/03 kl 20 7 33 40 -
22/03 kl 21 29 40 69 -
22/03 kl 22 86 40 126 -
22/03 kl 23 164 39 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 334 403 347 292 268
Laveste vannstand 17 75 37 50 67
Avvik gult nivå -45 24 -32 -87 -111
Avvik orange nivå -66 3 -53 -108 -132
Avvik rødt nivå -85 -16 -72 -127 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm