Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 244 40 284 -
23/03 kl 01 305 42 347 -
23/03 kl 02 327 44 371 -
23/03 kl 03 301 41 342 -
23/03 kl 04 239 43 282 -
23/03 kl 05 163 46 209 -
23/03 kl 06 96 44 140 -
23/03 kl 07 50 45 95 -
23/03 kl 08 30 45 75 -
23/03 kl 09 44 49 93 -
23/03 kl 10 91 51 142 -
23/03 kl 11 163 55 218 -
23/03 kl 12 240 60 300 -
23/03 kl 13 304 65 369 -
23/03 kl 14 335 68 403 -
23/03 kl 15 320 74 394 -
23/03 kl 16 264 77 341 -
23/03 kl 17 186 81 267 -
23/03 kl 18 112 84 196 -
23/03 kl 19 55 84 139 -
23/03 kl 20 23 81 104 -
23/03 kl 21 20 74 94 -
23/03 kl 22 51 65 116 -
23/03 kl 23 112 59 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 334 403 347 292 268
Laveste vannstand 17 75 37 50 67
Avvik gult nivå -45 24 -32 -87 -111
Avvik orange nivå -66 3 -53 -108 -132
Avvik rødt nivå -85 -16 -72 -127 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm