Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 188 50 238 -
24/03 kl 01 260 45 305 -
24/03 kl 02 308 35 343 -
24/03 kl 03 315 32 347 -
24/03 kl 04 278 24 302 -
24/03 kl 05 211 20 231 -
24/03 kl 06 141 16 157 -
24/03 kl 07 84 12 96 -
24/03 kl 08 50 10 60 -
24/03 kl 09 41 9 50 -
24/03 kl 10 63 8 71 -
24/03 kl 11 113 8 121 -
24/03 kl 12 181 6 187 -
24/03 kl 13 251 6 257 -
24/03 kl 14 303 5 308 -
24/03 kl 15 320 5 325 -
24/03 kl 16 294 5 299 -
24/03 kl 17 234 5 239 -
24/03 kl 18 162 3 165 -
24/03 kl 19 100 2 102 -
24/03 kl 20 57 0 57 -
24/03 kl 21 37 0 37 -
24/03 kl 22 43 -2 41 -
24/03 kl 23 80 -3 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 334 403 347 292 268
Laveste vannstand 17 75 37 50 67
Avvik gult nivå -45 24 -32 -87 -111
Avvik orange nivå -66 3 -53 -108 -132
Avvik rødt nivå -85 -16 -72 -127 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm