Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 140 -4 136 -
25/03 kl 01 207 -6 201 -
25/03 kl 02 267 -6 261 -
25/03 kl 03 300 -8 292 -
25/03 kl 04 293 -8 285 -
25/03 kl 05 249 -9 240 -
25/03 kl 06 185 -10 175 -
25/03 kl 07 126 -10 116 -
25/03 kl 08 83 -9 74 -
25/03 kl 09 60 -9 51 -
25/03 kl 10 60 -7 53 -
25/03 kl 11 86 -6 80 -
25/03 kl 12 135 -4 131 -
25/03 kl 13 195 -2 193 -
25/03 kl 14 252 -1 251 -
25/03 kl 15 290 0 290 -
25/03 kl 16 294 -3 291 -
25/03 kl 17 261 -3 258 -
25/03 kl 18 204 -4 200 -
25/03 kl 19 145 -5 140 -
25/03 kl 20 97 -7 90 -
25/03 kl 21 68 -10 58 -
25/03 kl 22 59 -9 50 -
25/03 kl 23 72 -10 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 334 403 347 292 268
Laveste vannstand 17 75 37 50 67
Avvik gult nivå -45 24 -32 -87 -111
Avvik orange nivå -66 3 -53 -108 -132
Avvik rødt nivå -85 -16 -72 -127 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm