Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 109 -11 98 -
26/03 kl 01 163 -14 149 -
26/03 kl 02 219 -17 202 -
26/03 kl 03 264 -16 248 -
26/03 kl 04 282 -16 266 -
26/03 kl 05 266 -16 250 -
26/03 kl 06 221 -16 205 -
26/03 kl 07 168 -17 151 -
26/03 kl 08 122 -16 106 -
26/03 kl 09 91 -13 78 -
26/03 kl 10 78 -11 67 -
26/03 kl 11 82 -10 72 -
26/03 kl 12 107 -10 97 -
26/03 kl 13 150 -8 142 -
26/03 kl 14 199 -6 193 -
26/03 kl 15 243 -3 240 -
26/03 kl 16 268 0 268 -
26/03 kl 17 263 0 263 -
26/03 kl 18 230 1 231 -
26/03 kl 19 182 3 185 -
26/03 kl 20 138 7 145 -
26/03 kl 21 105 9 114 -
26/03 kl 22 87 10 97 -
26/03 kl 23 84 11 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 334 403 347 292 268
Laveste vannstand 17 75 37 50 67
Avvik gult nivå -45 24 -32 -87 -111
Avvik orange nivå -66 3 -53 -108 -132
Avvik rødt nivå -85 -16 -72 -127 -151
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm