Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 212 -25 187 193
22/03 kl 02 173 -20 153 155
22/03 kl 03 121 -18 103 105
22/03 kl 04 69 -20 49 54
22/03 kl 05 33 -15 18 18
22/03 kl 06 22 -13 9 12
22/03 kl 07 37 -9 28 33
22/03 kl 08 74 -12 62 74
22/03 kl 09 130 -3 127 130
22/03 kl 10 189 1 190 193
22/03 kl 11 233 2 235 241
22/03 kl 12 248 7 255 256
22/03 kl 13 233 12 245 242
22/03 kl 14 195 16 211 208
22/03 kl 15 141 14 155 -
22/03 kl 16 82 18 100 -
22/03 kl 17 33 23 56 -
22/03 kl 18 9 23 32 -
22/03 kl 19 10 20 30 -
22/03 kl 20 36 22 58 -
22/03 kl 21 84 24 108 -
22/03 kl 22 144 25 169 -
22/03 kl 23 198 20 218 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 284 247 211 186
Laveste vannstand 9 49 35 28 40
Avvik gult nivå -27 2 -35 -71 -96
Avvik orange nivå -42 -13 -50 -86 -111
Avvik rødt nivå -55 -26 -63 -99 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm