Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 226 25 251 -
23/03 kl 01 225 24 249 -
23/03 kl 02 200 22 222 -
23/03 kl 03 155 23 178 -
23/03 kl 04 102 24 126 -
23/03 kl 05 54 28 82 -
23/03 kl 06 27 22 49 -
23/03 kl 07 24 31 55 -
23/03 kl 08 45 30 75 -
23/03 kl 09 88 34 122 -
23/03 kl 10 145 33 178 -
23/03 kl 11 202 41 243 -
23/03 kl 12 237 40 277 -
23/03 kl 13 243 41 284 -
23/03 kl 14 221 43 264 -
23/03 kl 15 180 44 224 -
23/03 kl 16 125 42 167 -
23/03 kl 17 70 38 108 -
23/03 kl 18 31 41 72 -
23/03 kl 19 16 40 56 -
23/03 kl 20 24 33 57 -
23/03 kl 21 54 36 90 -
23/03 kl 22 105 33 138 -
23/03 kl 23 161 32 193 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 284 247 211 186
Laveste vannstand 9 49 35 28 40
Avvik gult nivå -27 2 -35 -71 -96
Avvik orange nivå -42 -13 -50 -86 -111
Avvik rødt nivå -55 -26 -63 -99 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm