Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 205 26 231 -
24/03 kl 01 222 25 247 -
24/03 kl 02 213 27 240 -
24/03 kl 03 182 21 203 -
24/03 kl 04 136 21 157 -
24/03 kl 05 86 21 107 -
24/03 kl 06 47 20 67 -
24/03 kl 07 29 17 46 -
24/03 kl 08 34 17 51 -
24/03 kl 09 59 16 75 -
24/03 kl 10 104 12 116 -
24/03 kl 11 158 12 170 -
24/03 kl 12 206 11 217 -
24/03 kl 13 230 11 241 -
24/03 kl 14 228 8 236 -
24/03 kl 15 203 8 211 -
24/03 kl 16 161 9 170 -
24/03 kl 17 111 6 117 -
24/03 kl 18 65 7 72 -
24/03 kl 19 37 5 42 -
24/03 kl 20 30 5 35 -
24/03 kl 21 43 4 47 -
24/03 kl 22 76 2 78 -
24/03 kl 23 124 5 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 284 247 211 186
Laveste vannstand 9 49 35 28 40
Avvik gult nivå -27 2 -35 -71 -96
Avvik orange nivå -42 -13 -50 -86 -111
Avvik rødt nivå -55 -26 -63 -99 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm