Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 172 0 172 -
25/03 kl 01 204 1 205 -
25/03 kl 02 211 0 211 -
25/03 kl 03 195 -1 194 -
25/03 kl 04 163 -2 161 -
25/03 kl 05 120 -5 115 -
25/03 kl 06 77 -5 72 -
25/03 kl 07 48 -7 41 -
25/03 kl 08 39 -9 30 -
25/03 kl 09 47 -10 37 -
25/03 kl 10 74 -10 64 -
25/03 kl 11 117 -11 106 -
25/03 kl 12 164 -13 151 -
25/03 kl 13 201 -15 186 -
25/03 kl 14 215 -16 199 -
25/03 kl 15 208 -18 190 -
25/03 kl 16 182 -18 164 -
25/03 kl 17 143 -19 124 -
25/03 kl 18 101 -19 82 -
25/03 kl 19 67 -20 47 -
25/03 kl 20 49 -21 28 -
25/03 kl 21 49 -20 29 -
25/03 kl 22 65 -20 45 -
25/03 kl 23 97 -19 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 284 247 211 186
Laveste vannstand 9 49 35 28 40
Avvik gult nivå -27 2 -35 -71 -96
Avvik orange nivå -42 -13 -50 -86 -111
Avvik rødt nivå -55 -26 -63 -99 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm