Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 138 -18 120 -
26/03 kl 01 175 -17 158 -
26/03 kl 02 196 -16 180 -
26/03 kl 03 195 -16 179 -
26/03 kl 04 177 -14 163 -
26/03 kl 05 146 -15 131 -
26/03 kl 06 110 -14 96 -
26/03 kl 07 77 -14 63 -
26/03 kl 08 57 -13 44 -
26/03 kl 09 52 -12 40 -
26/03 kl 10 62 -13 49 -
26/03 kl 11 88 -12 76 -
26/03 kl 12 125 -12 113 -
26/03 kl 13 162 -10 152 -
26/03 kl 14 188 -10 178 -
26/03 kl 15 196 -10 186 -
26/03 kl 16 187 -8 179 -
26/03 kl 17 163 -8 155 -
26/03 kl 18 131 -8 123 -
26/03 kl 19 99 -8 91 -
26/03 kl 20 76 -6 70 -
26/03 kl 21 65 -7 58 -
26/03 kl 22 68 -7 61 -
26/03 kl 23 84 -7 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 284 247 211 186
Laveste vannstand 9 49 35 28 40
Avvik gult nivå -27 2 -35 -71 -96
Avvik orange nivå -42 -13 -50 -86 -111
Avvik rødt nivå -55 -26 -63 -99 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm