Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 65 -18 47 46
22/03 kl 02 27 -15 12 13
22/03 kl 03 -21 -11 -32 -36
22/03 kl 04 -64 -7 -71 -81
22/03 kl 05 -88 -7 -95 -99
22/03 kl 06 -90 -6 -96 -95
22/03 kl 07 -72 -8 -80 -74
22/03 kl 08 -34 1 -33 -34
22/03 kl 09 15 2 17 17
22/03 kl 10 61 8 69 66
22/03 kl 11 88 9 97 96
22/03 kl 12 93 11 104 100
22/03 kl 13 77 13 90 83
22/03 kl 14 40 11 51 49
22/03 kl 15 -10 14 4 -
22/03 kl 16 -61 15 -46 -
22/03 kl 17 -96 13 -83 -
22/03 kl 18 -109 12 -97 -
22/03 kl 19 -101 10 -91 -
22/03 kl 20 -71 12 -59 -
22/03 kl 21 -22 11 -11 -
22/03 kl 22 28 11 39 -
22/03 kl 23 65 10 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 118 86 58 44
Laveste vannstand -97 -79 -94 -89 -80
Avvik gult nivå -32 -18 -50 -78 -92
Avvik orange nivå -44 -30 -62 -90 -104
Avvik rødt nivå -54 -40 -72 -100 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm