Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 01 47 47 47 46
22/03 kl 02 10 12 12 13
22/03 kl 03 -34 -29 -32 -36
22/03 kl 04 -72 -67 -71 -81
22/03 kl 05 -94 -91 -95 -99
22/03 kl 06 -100 -91 -96 -95
22/03 kl 07 -84 -76 -80 -74
22/03 kl 08 -38 -28 -33 -34
22/03 kl 09 15 26 17 17
22/03 kl 10 65 73 69 66
22/03 kl 11 87 98 97 96
22/03 kl 12 93 102 104 100
22/03 kl 13 86 93 90 83
22/03 kl 14 48 59 51 49
22/03 kl 15 3 9 4 -
22/03 kl 16 -52 -45 -46 -
22/03 kl 17 -93 -83 -83 -
22/03 kl 18 -102 -95 -97 -
22/03 kl 19 -93 -87 -91 -
22/03 kl 20 -62 -55 -59 -
22/03 kl 21 -17 -9 -11 -
22/03 kl 22 33 40 39 -
22/03 kl 23 73 81 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 126 101 61 51
Laveste vannstand -102 -84 -98 -106 -89
Avvik gult nivå -34 -10 -35 -75 -85
Avvik orange nivå -46 -22 -47 -87 -97
Avvik rødt nivå -56 -32 -57 -97 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm