Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
22/03 kl 01 0% 0% 0% 47
22/03 kl 02 0% 0% 0% 12
22/03 kl 03 0% 0% 0% -29
22/03 kl 04 0% 0% 0% -67
22/03 kl 05 0% 0% 0% -91
22/03 kl 06 0% 0% 0% -91
22/03 kl 07 0% 0% 0% -76
22/03 kl 08 0% 0% 0% -28
22/03 kl 09 0% 0% 0% 26
22/03 kl 10 0% 0% 0% 73
22/03 kl 11 0% 0% 0% 98
22/03 kl 12 0% 0% 0% 102
22/03 kl 13 0% 0% 0% 93
22/03 kl 14 0% 0% 0% 59
22/03 kl 15 0% 0% 0% 9
22/03 kl 16 0% 0% 0% -45
22/03 kl 17 0% 0% 0% -83
22/03 kl 18 0% 0% 0% -95
22/03 kl 19 0% 0% 0% -87
22/03 kl 20 0% 0% 0% -55
22/03 kl 21 0% 0% 0% -9
22/03 kl 22 0% 0% 0% 40
22/03 kl 23 0% 0% 0% 81

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm