Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
22/03 kl 00 69 - 67 67
22/03 kl 01 46 47 47 48
22/03 kl 02 13 12 11 13
22/03 kl 03 -36 -32 -32 -31
22/03 kl 04 -81 -71 -70 -69
22/03 kl 05 -99 -95 -95 -93
22/03 kl 06 -95 -96 -96 -94
22/03 kl 07 -74 -80 -80 -78
22/03 kl 08 -34 -33 -33 -34
22/03 kl 09 17 17 18 18
22/03 kl 10 66 69 68 68
22/03 kl 11 96 97 96 97
22/03 kl 12 100 104 102 100
22/03 kl 13 83 90 90 87
22/03 kl 14 49 51 50 50
22/03 kl 15 - 4 4 6
22/03 kl 16 - -46 -47 -45
22/03 kl 17 - -83 -83 -84
22/03 kl 18 - -97 -98 -98
22/03 kl 19 - -91 -91 -90
22/03 kl 20 - -59 -59 -55
22/03 kl 21 - -11 -11 -8
22/03 kl 22 - 39 39 41
22/03 kl 23 - 75 76 76

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 104 118 86 58 44
Max. fra modell: 21/03 12 102 121 92 57 44
Max. fra modell: 21/03 00 100 124 93 60 29
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm