Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 82 10 92 -
23/03 kl 01 78 10 88 -
23/03 kl 02 53 11 64 -
23/03 kl 03 10 11 21 -
23/03 kl 04 -37 13 -24 -
23/03 kl 05 -74 15 -59 -
23/03 kl 06 -90 18 -72 -
23/03 kl 07 -86 18 -68 -
23/03 kl 08 -62 20 -42 -
23/03 kl 09 -20 25 5 -
23/03 kl 10 29 30 59 -
23/03 kl 11 69 31 100 -
23/03 kl 12 88 30 118 -
23/03 kl 13 87 30 117 -
23/03 kl 14 66 30 96 -
23/03 kl 15 26 28 54 -
23/03 kl 16 -25 26 1 -
23/03 kl 17 -69 23 -46 -
23/03 kl 18 -96 22 -74 -
23/03 kl 19 -102 23 -79 -
23/03 kl 20 -89 21 -68 -
23/03 kl 21 -54 18 -36 -
23/03 kl 22 -6 14 8 -
23/03 kl 23 38 11 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 118 86 58 44
Laveste vannstand -97 -79 -94 -89 -80
Avvik gult nivå -32 -18 -50 -78 -92
Avvik orange nivå -44 -30 -62 -90 -104
Avvik rødt nivå -54 -40 -72 -100 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm