Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
23/03 kl 00 - 92 93 95
23/03 kl 01 - 88 90 91
23/03 kl 02 - 64 66 70
23/03 kl 03 - 21 20 25
23/03 kl 04 - -24 -24 -21
23/03 kl 05 - -59 -59 -60
23/03 kl 06 - -72 -72 -74
23/03 kl 07 - -68 -68 -65
23/03 kl 08 - -42 -42 -36
23/03 kl 09 - 5 8 12
23/03 kl 10 - 59 61 60
23/03 kl 11 - 100 101 100
23/03 kl 12 - 118 121 123
23/03 kl 13 - 117 120 124
23/03 kl 14 - 96 102 104
23/03 kl 15 - 54 59 61
23/03 kl 16 - 1 5 11
23/03 kl 17 - -46 -42 -33
23/03 kl 18 - -74 -70 -62
23/03 kl 19 - -79 -76 -73
23/03 kl 20 - -68 -64 -61
23/03 kl 21 - -36 -31 -28
23/03 kl 22 - 8 15 20
23/03 kl 23 - 49 57 60

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 104 118 86 58 44
Max. fra modell: 21/03 12 102 121 92 57 44
Max. fra modell: 21/03 00 100 124 93 60 29
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm