Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 67 12 79 -
24/03 kl 01 76 10 86 -
24/03 kl 02 66 11 77 -
24/03 kl 03 36 8 44 -
24/03 kl 04 -7 5 -2 -
24/03 kl 05 -49 7 -42 -
24/03 kl 06 -77 7 -70 -
24/03 kl 07 -86 8 -78 -
24/03 kl 08 -77 7 -70 -
24/03 kl 09 -49 4 -45 -
24/03 kl 10 -6 3 -3 -
24/03 kl 11 38 2 40 -
24/03 kl 12 69 3 72 -
24/03 kl 13 82 2 84 -
24/03 kl 14 76 -1 75 -
24/03 kl 15 51 0 51 -
24/03 kl 16 10 1 11 -
24/03 kl 17 -35 2 -33 -
24/03 kl 18 -70 1 -69 -
24/03 kl 19 -88 -1 -89 -
24/03 kl 20 -89 -5 -94 -
24/03 kl 21 -71 -5 -76 -
24/03 kl 22 -35 -5 -40 -
24/03 kl 23 7 -6 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 118 86 58 44
Laveste vannstand -97 -79 -94 -89 -80
Avvik gult nivå -32 -18 -50 -78 -92
Avvik orange nivå -44 -30 -62 -90 -104
Avvik rødt nivå -54 -40 -72 -100 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm