Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 43 -6 37 -
25/03 kl 01 63 -10 53 -
25/03 kl 02 65 -8 57 -
25/03 kl 03 50 -9 41 -
25/03 kl 04 18 -9 9 -
25/03 kl 05 -21 -10 -31 -
25/03 kl 06 -55 -12 -67 -
25/03 kl 07 -74 -12 -86 -
25/03 kl 08 -77 -11 -88 -
25/03 kl 09 -64 -13 -77 -
25/03 kl 10 -35 -12 -47 -
25/03 kl 11 4 -11 -7 -
25/03 kl 12 40 -12 28 -
25/03 kl 13 63 -12 51 -
25/03 kl 14 69 -11 58 -
25/03 kl 15 60 -10 50 -
25/03 kl 16 34 -12 22 -
25/03 kl 17 -3 -13 -16 -
25/03 kl 18 -39 -12 -51 -
25/03 kl 19 -65 -13 -78 -
25/03 kl 20 -75 -14 -89 -
25/03 kl 21 -71 -13 -84 -
25/03 kl 22 -51 -13 -64 -
25/03 kl 23 -18 -11 -29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 118 86 58 44
Laveste vannstand -97 -79 -94 -89 -80
Avvik gult nivå -32 -18 -50 -78 -92
Avvik orange nivå -44 -30 -62 -90 -104
Avvik rødt nivå -54 -40 -72 -100 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm