Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 24 39 37 -
25/03 kl 01 42 56 53 -
25/03 kl 02 41 58 57 -
25/03 kl 03 25 42 41 -
25/03 kl 04 -9 10 9 -
25/03 kl 05 -48 -30 -31 -
25/03 kl 06 -83 -65 -67 -
25/03 kl 07 -103 -83 -86 -
25/03 kl 08 -106 -83 -88 -
25/03 kl 09 -94 -70 -77 -
25/03 kl 10 -66 -43 -47 -
25/03 kl 11 -26 -4 -7 -
25/03 kl 12 12 32 28 -
25/03 kl 13 39 56 51 -
25/03 kl 14 46 61 58 -
25/03 kl 15 37 53 50 -
25/03 kl 16 12 27 22 -
25/03 kl 17 -23 -9 -16 -
25/03 kl 18 -57 -44 -51 -
25/03 kl 19 -82 -70 -78 -
25/03 kl 20 -91 -79 -89 -
25/03 kl 21 -85 -74 -84 -
25/03 kl 22 -67 -54 -64 -
25/03 kl 23 -34 -20 -29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 126 101 61 51
Laveste vannstand -102 -84 -98 -106 -89
Avvik gult nivå -34 -10 -35 -75 -85
Avvik orange nivå -46 -22 -47 -87 -97
Avvik rødt nivå -56 -32 -57 -97 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm