Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 -19 -4 -6 -
25/03 kl 01 -21 -7 -10 -
25/03 kl 02 -24 -7 -8 -
25/03 kl 03 -25 -8 -9 -
25/03 kl 04 -27 -8 -9 -
25/03 kl 05 -27 -9 -10 -
25/03 kl 06 -28 -10 -12 -
25/03 kl 07 -29 -9 -12 -
25/03 kl 08 -29 -6 -11 -
25/03 kl 09 -30 -6 -13 -
25/03 kl 10 -31 -8 -12 -
25/03 kl 11 -30 -8 -11 -
25/03 kl 12 -28 -8 -12 -
25/03 kl 13 -24 -7 -12 -
25/03 kl 14 -23 -8 -11 -
25/03 kl 15 -23 -7 -10 -
25/03 kl 16 -22 -7 -12 -
25/03 kl 17 -20 -6 -13 -
25/03 kl 18 -18 -5 -12 -
25/03 kl 19 -17 -5 -13 -
25/03 kl 20 -16 -4 -14 -
25/03 kl 21 -14 -3 -13 -
25/03 kl 22 -16 -3 -13 -
25/03 kl 23 -16 -2 -11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 31 12 -6 -10
Laveste værets virkning -18 10 -6 -14 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm