Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 16 -11 5 -
26/03 kl 01 42 -10 32 -
26/03 kl 02 54 -10 44 -
26/03 kl 03 51 -13 38 -
26/03 kl 04 34 -11 23 -
26/03 kl 05 4 -12 -8 -
26/03 kl 06 -28 -12 -40 -
26/03 kl 07 -53 -13 -66 -
26/03 kl 08 -66 -14 -80 -
26/03 kl 09 -65 -14 -79 -
26/03 kl 10 -51 -16 -67 -
26/03 kl 11 -24 -17 -41 -
26/03 kl 12 7 -16 -9 -
26/03 kl 13 35 -16 19 -
26/03 kl 14 51 -16 35 -
26/03 kl 15 54 -16 38 -
26/03 kl 16 43 -17 26 -
26/03 kl 17 19 -18 1 -
26/03 kl 18 -10 -19 -29 -
26/03 kl 19 -37 -17 -54 -
26/03 kl 20 -54 -16 -70 -
26/03 kl 21 -60 -17 -77 -
26/03 kl 22 -53 -17 -70 -
26/03 kl 23 -34 -18 -52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 118 86 58 44
Laveste vannstand -97 -79 -94 -89 -80
Avvik gult nivå -32 -18 -50 -78 -92
Avvik orange nivå -44 -30 -62 -90 -104
Avvik rødt nivå -54 -40 -72 -100 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm