Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
26/03 kl 00 - 5 4 3
26/03 kl 01 - 32 31 29
26/03 kl 02 - 44 44 -
26/03 kl 03 - 38 40 -
26/03 kl 04 - 23 23 -
26/03 kl 05 - -8 -10 -
26/03 kl 06 - -40 -42 -
26/03 kl 07 - -66 -67 -
26/03 kl 08 - -80 -82 -
26/03 kl 09 - -79 -81 -
26/03 kl 10 - -67 -68 -
26/03 kl 11 - -41 -41 -
26/03 kl 12 - -9 -11 -
26/03 kl 13 - 19 16 -
26/03 kl 14 - 35 - -
26/03 kl 15 - 38 - -
26/03 kl 16 - 26 - -
26/03 kl 17 - 1 - -
26/03 kl 18 - -29 - -
26/03 kl 19 - -54 - -
26/03 kl 20 - -70 - -
26/03 kl 21 - -77 - -
26/03 kl 22 - -70 - -
26/03 kl 23 - -52 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 104 118 86 58 44
Max. fra modell: 21/03 12 102 121 92 57 44
Max. fra modell: 21/03 00 100 124 93 60 29
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm