Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 180 -18 162 161
22/03 kl 02 142 -15 127 128
22/03 kl 03 94 -11 83 79
22/03 kl 04 51 -7 44 34
22/03 kl 05 27 -7 20 16
22/03 kl 06 25 -6 19 20
22/03 kl 07 43 -8 35 41
22/03 kl 08 81 1 82 81
22/03 kl 09 130 2 132 132
22/03 kl 10 176 8 184 181
22/03 kl 11 203 9 212 211
22/03 kl 12 208 11 219 215
22/03 kl 13 192 13 205 198
22/03 kl 14 155 11 166 164
22/03 kl 15 105 14 119 -
22/03 kl 16 54 15 69 -
22/03 kl 17 19 13 32 -
22/03 kl 18 6 12 18 -
22/03 kl 19 14 10 24 -
22/03 kl 20 44 12 56 -
22/03 kl 21 93 11 104 -
22/03 kl 22 143 11 154 -
22/03 kl 23 180 10 190 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 219 233 201 173 159
Laveste vannstand 18 36 21 26 35
Avvik gult nivå -32 -18 -50 -78 -92
Avvik orange nivå -44 -30 -62 -90 -104
Avvik rødt nivå -54 -40 -72 -100 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm