Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 01 162 162 162 161
22/03 kl 02 125 127 127 128
22/03 kl 03 81 86 83 79
22/03 kl 04 43 48 44 34
22/03 kl 05 21 24 20 16
22/03 kl 06 15 24 19 20
22/03 kl 07 31 39 35 41
22/03 kl 08 77 87 82 81
22/03 kl 09 130 141 132 132
22/03 kl 10 180 188 184 181
22/03 kl 11 202 213 212 211
22/03 kl 12 208 217 219 215
22/03 kl 13 201 208 205 198
22/03 kl 14 163 174 166 164
22/03 kl 15 118 124 119 -
22/03 kl 16 63 70 69 -
22/03 kl 17 22 32 32 -
22/03 kl 18 13 20 18 -
22/03 kl 19 22 28 24 -
22/03 kl 20 53 60 56 -
22/03 kl 21 98 106 104 -
22/03 kl 22 148 155 154 -
22/03 kl 23 188 196 190 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 241 216 176 166
Laveste vannstand 13 31 17 9 26
Avvik gult nivå -34 -10 -35 -75 -85
Avvik orange nivå -46 -22 -47 -87 -97
Avvik rødt nivå -56 -32 -57 -97 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm