Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
22/03 kl 00 184 - 182 182
22/03 kl 01 161 162 162 163
22/03 kl 02 128 127 126 128
22/03 kl 03 79 83 83 84
22/03 kl 04 34 44 45 46
22/03 kl 05 16 20 20 22
22/03 kl 06 20 19 19 21
22/03 kl 07 41 35 35 37
22/03 kl 08 81 82 82 81
22/03 kl 09 132 132 133 133
22/03 kl 10 181 184 183 183
22/03 kl 11 211 212 211 212
22/03 kl 12 215 219 217 215
22/03 kl 13 198 205 205 202
22/03 kl 14 164 166 165 165
22/03 kl 15 - 119 119 121
22/03 kl 16 - 69 68 70
22/03 kl 17 - 32 32 31
22/03 kl 18 - 18 17 17
22/03 kl 19 - 24 24 25
22/03 kl 20 - 56 56 60
22/03 kl 21 - 104 104 107
22/03 kl 22 - 154 154 156
22/03 kl 23 - 190 191 191

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 219 233 201 173 159
Max. fra modell: 21/03 12 217 236 207 172 159
Max. fra modell: 21/03 00 215 239 208 175 144
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm