Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 01 -18 -18 -18 -19
22/03 kl 02 -17 -15 -15 -14
22/03 kl 03 -13 -8 -11 -15
22/03 kl 04 -8 -3 -7 -17
22/03 kl 05 -6 -3 -7 -11
22/03 kl 06 -10 -1 -6 -5
22/03 kl 07 -12 -4 -8 -2
22/03 kl 08 -4 6 1 0
22/03 kl 09 0 11 2 2
22/03 kl 10 4 12 8 5
22/03 kl 11 -1 10 9 8
22/03 kl 12 0 9 11 7
22/03 kl 13 9 16 13 6
22/03 kl 14 8 19 11 9
22/03 kl 15 13 19 14 -
22/03 kl 16 9 16 15 -
22/03 kl 17 3 13 13 -
22/03 kl 18 7 14 12 -
22/03 kl 19 8 14 10 -
22/03 kl 20 9 16 12 -
22/03 kl 21 5 13 11 -
22/03 kl 22 5 12 11 -
22/03 kl 23 8 16 10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 31 12 -6 -10
Laveste værets virkning -18 10 -6 -14 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm