Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 197 10 207 -
23/03 kl 01 193 10 203 -
23/03 kl 02 168 11 179 -
23/03 kl 03 125 11 136 -
23/03 kl 04 78 13 91 -
23/03 kl 05 41 15 56 -
23/03 kl 06 25 18 43 -
23/03 kl 07 29 18 47 -
23/03 kl 08 53 20 73 -
23/03 kl 09 95 25 120 -
23/03 kl 10 144 30 174 -
23/03 kl 11 184 31 215 -
23/03 kl 12 203 30 233 -
23/03 kl 13 202 30 232 -
23/03 kl 14 181 30 211 -
23/03 kl 15 141 28 169 -
23/03 kl 16 90 26 116 -
23/03 kl 17 46 23 69 -
23/03 kl 18 19 22 41 -
23/03 kl 19 13 23 36 -
23/03 kl 20 26 21 47 -
23/03 kl 21 61 18 79 -
23/03 kl 22 109 14 123 -
23/03 kl 23 153 11 164 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 219 233 201 173 159
Laveste vannstand 18 36 21 26 35
Avvik gult nivå -32 -18 -50 -78 -92
Avvik orange nivå -44 -30 -62 -90 -104
Avvik rødt nivå -54 -40 -72 -100 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm