Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 182 12 194 -
24/03 kl 01 191 10 201 -
24/03 kl 02 181 11 192 -
24/03 kl 03 151 8 159 -
24/03 kl 04 108 5 113 -
24/03 kl 05 66 7 73 -
24/03 kl 06 38 7 45 -
24/03 kl 07 29 8 37 -
24/03 kl 08 38 7 45 -
24/03 kl 09 66 4 70 -
24/03 kl 10 109 3 112 -
24/03 kl 11 153 2 155 -
24/03 kl 12 184 3 187 -
24/03 kl 13 197 2 199 -
24/03 kl 14 191 -1 190 -
24/03 kl 15 166 0 166 -
24/03 kl 16 125 1 126 -
24/03 kl 17 80 2 82 -
24/03 kl 18 45 1 46 -
24/03 kl 19 27 -1 26 -
24/03 kl 20 26 -5 21 -
24/03 kl 21 44 -5 39 -
24/03 kl 22 80 -5 75 -
24/03 kl 23 122 -6 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 219 233 201 173 159
Laveste vannstand 18 36 21 26 35
Avvik gult nivå -32 -18 -50 -78 -92
Avvik orange nivå -44 -30 -62 -90 -104
Avvik rødt nivå -54 -40 -72 -100 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm