Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 158 -6 152 -
25/03 kl 01 178 -10 168 -
25/03 kl 02 180 -8 172 -
25/03 kl 03 165 -9 156 -
25/03 kl 04 133 -9 124 -
25/03 kl 05 94 -10 84 -
25/03 kl 06 60 -12 48 -
25/03 kl 07 41 -12 29 -
25/03 kl 08 38 -11 27 -
25/03 kl 09 51 -13 38 -
25/03 kl 10 80 -12 68 -
25/03 kl 11 119 -11 108 -
25/03 kl 12 155 -12 143 -
25/03 kl 13 178 -12 166 -
25/03 kl 14 184 -11 173 -
25/03 kl 15 175 -10 165 -
25/03 kl 16 149 -12 137 -
25/03 kl 17 112 -13 99 -
25/03 kl 18 76 -12 64 -
25/03 kl 19 50 -13 37 -
25/03 kl 20 40 -14 26 -
25/03 kl 21 44 -13 31 -
25/03 kl 22 64 -13 51 -
25/03 kl 23 97 -11 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 219 233 201 173 159
Laveste vannstand 18 36 21 26 35
Avvik gult nivå -32 -18 -50 -78 -92
Avvik orange nivå -44 -30 -62 -90 -104
Avvik rødt nivå -54 -40 -72 -100 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm