Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 139 154 152 -
25/03 kl 01 157 171 168 -
25/03 kl 02 156 173 172 -
25/03 kl 03 140 157 156 -
25/03 kl 04 106 125 124 -
25/03 kl 05 67 85 84 -
25/03 kl 06 32 50 48 -
25/03 kl 07 12 32 29 -
25/03 kl 08 9 32 27 -
25/03 kl 09 21 45 38 -
25/03 kl 10 49 72 68 -
25/03 kl 11 89 111 108 -
25/03 kl 12 127 147 143 -
25/03 kl 13 154 171 166 -
25/03 kl 14 161 176 173 -
25/03 kl 15 152 168 165 -
25/03 kl 16 127 142 137 -
25/03 kl 17 92 106 99 -
25/03 kl 18 58 71 64 -
25/03 kl 19 33 45 37 -
25/03 kl 20 24 36 26 -
25/03 kl 21 30 41 31 -
25/03 kl 22 48 61 51 -
25/03 kl 23 81 95 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 241 216 176 166
Laveste vannstand 13 31 17 9 26
Avvik gult nivå -34 -10 -35 -75 -85
Avvik orange nivå -46 -22 -47 -87 -97
Avvik rødt nivå -56 -32 -57 -97 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm