Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
25/03 kl 00 - 152 153 159
25/03 kl 01 - 168 169 175
25/03 kl 02 - 172 172 175
25/03 kl 03 - 156 158 161
25/03 kl 04 - 124 124 127
25/03 kl 05 - 84 85 90
25/03 kl 06 - 48 48 53
25/03 kl 07 - 29 29 31
25/03 kl 08 - 27 28 29
25/03 kl 09 - 38 39 40
25/03 kl 10 - 68 67 70
25/03 kl 11 - 108 105 108
25/03 kl 12 - 143 141 143
25/03 kl 13 - 166 164 166
25/03 kl 14 - 173 170 172
25/03 kl 15 - 165 160 163
25/03 kl 16 - 137 133 137
25/03 kl 17 - 99 96 99
25/03 kl 18 - 64 61 64
25/03 kl 19 - 37 35 37
25/03 kl 20 - 26 25 26
25/03 kl 21 - 31 30 29
25/03 kl 22 - 51 51 49
25/03 kl 23 - 86 85 83

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 219 233 201 173 159
Max. fra modell: 21/03 12 217 236 207 172 159
Max. fra modell: 21/03 00 215 239 208 175 144
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm