Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 131 -11 120 -
26/03 kl 01 157 -10 147 -
26/03 kl 02 169 -10 159 -
26/03 kl 03 166 -13 153 -
26/03 kl 04 149 -11 138 -
26/03 kl 05 119 -12 107 -
26/03 kl 06 87 -12 75 -
26/03 kl 07 62 -13 49 -
26/03 kl 08 49 -14 35 -
26/03 kl 09 50 -14 36 -
26/03 kl 10 64 -16 48 -
26/03 kl 11 91 -17 74 -
26/03 kl 12 122 -16 106 -
26/03 kl 13 150 -16 134 -
26/03 kl 14 166 -16 150 -
26/03 kl 15 169 -16 153 -
26/03 kl 16 158 -17 141 -
26/03 kl 17 134 -18 116 -
26/03 kl 18 105 -19 86 -
26/03 kl 19 78 -17 61 -
26/03 kl 20 61 -16 45 -
26/03 kl 21 55 -17 38 -
26/03 kl 22 62 -17 45 -
26/03 kl 23 81 -18 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 219 233 201 173 159
Laveste vannstand 18 36 21 26 35
Avvik gult nivå -32 -18 -50 -78 -92
Avvik orange nivå -44 -30 -62 -90 -104
Avvik rødt nivå -54 -40 -72 -100 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm