Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 350 -25 325 342
22/03 kl 02 338 -27 311 329
22/03 kl 03 277 -10 267 256
22/03 kl 04 194 -19 175 167
22/03 kl 05 118 -30 88 98
22/03 kl 06 63 -14 49 43
22/03 kl 07 32 0 32 22
22/03 kl 08 32 -22 10 25
22/03 kl 09 72 -31 41 57
22/03 kl 10 146 -14 132 142
22/03 kl 11 233 -1 232 232
22/03 kl 12 310 -11 299 310
22/03 kl 13 360 -11 349 362
22/03 kl 14 361 -1 360 362
22/03 kl 15 308 -5 303 -
22/03 kl 16 222 -5 217 -
22/03 kl 17 136 17 153 -
22/03 kl 18 68 25 93 -
22/03 kl 19 23 11 34 -
22/03 kl 20 6 24 30 -
22/03 kl 21 27 49 76 -
22/03 kl 22 88 43 131 -
22/03 kl 23 173 22 195 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 360 418 383 320 288
Laveste vannstand 10 84 38 50 70
Avvik gult nivå -42 16 -19 -82 -114
Avvik orange nivå -64 -6 -41 -104 -136
Avvik rødt nivå -90 -32 -67 -130 -162
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm