Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 259 38 297 -
23/03 kl 01 326 53 379 -
23/03 kl 02 353 39 392 -
23/03 kl 03 325 31 356 -
23/03 kl 04 252 46 298 -
23/03 kl 05 168 53 221 -
23/03 kl 06 99 36 135 -
23/03 kl 07 53 38 91 -
23/03 kl 08 32 52 84 -
23/03 kl 09 42 48 90 -
23/03 kl 10 92 41 133 -
23/03 kl 11 170 49 219 -
23/03 kl 12 253 64 317 -
23/03 kl 13 323 56 379 -
23/03 kl 14 360 58 418 -
23/03 kl 15 345 70 415 -
23/03 kl 16 280 75 355 -
23/03 kl 17 192 73 265 -
23/03 kl 18 114 72 186 -
23/03 kl 19 58 96 154 -
23/03 kl 20 25 78 103 -
23/03 kl 21 19 69 88 -
23/03 kl 22 50 71 121 -
23/03 kl 23 117 71 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 360 418 383 320 288
Laveste vannstand 10 84 38 50 70
Avvik gult nivå -42 16 -19 -82 -114
Avvik orange nivå -64 -6 -41 -104 -136
Avvik rødt nivå -90 -32 -67 -130 -162
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm