Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 198 51 249 -
24/03 kl 01 276 43 319 -
24/03 kl 02 331 52 383 -
24/03 kl 03 341 32 373 -
24/03 kl 04 298 21 319 -
24/03 kl 05 221 23 244 -
24/03 kl 06 145 24 169 -
24/03 kl 07 88 13 101 -
24/03 kl 08 54 4 58 -
24/03 kl 09 43 18 61 -
24/03 kl 10 63 11 74 -
24/03 kl 11 117 5 122 -
24/03 kl 12 191 8 199 -
24/03 kl 13 265 10 275 -
24/03 kl 14 323 5 328 -
24/03 kl 15 345 2 347 -
24/03 kl 16 316 8 324 -
24/03 kl 17 246 7 253 -
24/03 kl 18 166 1 167 -
24/03 kl 19 102 0 102 -
24/03 kl 20 60 3 63 -
24/03 kl 21 39 0 39 -
24/03 kl 22 43 -5 38 -
24/03 kl 23 81 -3 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 360 418 383 320 288
Laveste vannstand 10 84 38 50 70
Avvik gult nivå -42 16 -19 -82 -114
Avvik orange nivå -64 -6 -41 -104 -136
Avvik rødt nivå -90 -32 -67 -130 -162
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm