Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 146 -1 145 -
25/03 kl 01 219 -8 211 -
25/03 kl 02 284 -10 274 -
25/03 kl 03 323 -3 320 -
25/03 kl 04 317 -9 308 -
25/03 kl 05 265 -13 252 -
25/03 kl 06 192 -10 182 -
25/03 kl 07 130 -8 122 -
25/03 kl 08 88 -12 76 -
25/03 kl 09 65 -10 55 -
25/03 kl 10 63 -6 57 -
25/03 kl 11 88 -6 82 -
25/03 kl 12 141 -7 134 -
25/03 kl 13 205 -4 201 -
25/03 kl 14 267 2 269 -
25/03 kl 15 311 -3 308 -
25/03 kl 16 318 0 318 -
25/03 kl 17 280 -4 276 -
25/03 kl 18 213 -4 209 -
25/03 kl 19 148 -1 147 -
25/03 kl 20 101 -7 94 -
25/03 kl 21 73 -11 62 -
25/03 kl 22 62 -12 50 -
25/03 kl 23 73 -5 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 360 418 383 320 288
Laveste vannstand 10 84 38 50 70
Avvik gult nivå -42 16 -19 -82 -114
Avvik orange nivå -64 -6 -41 -104 -136
Avvik rødt nivå -90 -32 -67 -130 -162
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm