Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 112 -12 100 -
26/03 kl 01 170 -16 154 -
26/03 kl 02 231 -15 216 -
26/03 kl 03 281 -18 263 -
26/03 kl 04 304 -16 288 -
26/03 kl 05 286 -15 271 -
26/03 kl 06 234 -17 217 -
26/03 kl 07 174 -20 154 -
26/03 kl 08 127 -19 108 -
26/03 kl 09 98 -12 86 -
26/03 kl 10 83 -13 70 -
26/03 kl 11 86 -13 73 -
26/03 kl 12 111 -10 101 -
26/03 kl 13 157 -11 146 -
26/03 kl 14 210 -10 200 -
26/03 kl 15 258 -4 254 -
26/03 kl 16 288 -1 287 -
26/03 kl 17 284 0 284 -
26/03 kl 18 244 -5 239 -
26/03 kl 19 189 0 189 -
26/03 kl 20 142 6 148 -
26/03 kl 21 110 6 116 -
26/03 kl 22 92 7 99 -
26/03 kl 23 88 7 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 360 418 383 320 288
Laveste vannstand 10 84 38 50 70
Avvik gult nivå -42 16 -19 -82 -114
Avvik orange nivå -64 -6 -41 -104 -136
Avvik rødt nivå -90 -32 -67 -130 -162
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm