Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 48 5 53 56
22/03 kl 02 64 8 72 71
22/03 kl 03 61 8 69 67
22/03 kl 04 41 9 50 48
22/03 kl 05 6 9 15 13
22/03 kl 06 -31 8 -23 -23
22/03 kl 07 -63 10 -53 -54
22/03 kl 08 -79 10 -69 -70
22/03 kl 09 -77 8 -69 -66
22/03 kl 10 -55 11 -44 -44
22/03 kl 11 -19 11 -8 -8
22/03 kl 12 20 8 28 32
22/03 kl 13 56 10 66 66
22/03 kl 14 77 9 86 86
22/03 kl 15 79 11 90 -
22/03 kl 16 61 7 68 -
22/03 kl 17 28 8 36 -
22/03 kl 18 -13 6 -7 -
22/03 kl 19 -53 5 -48 -
22/03 kl 20 -79 5 -74 -
22/03 kl 21 -87 2 -85 -
22/03 kl 22 -75 3 -72 -
22/03 kl 23 -47 0 -47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 78 66 36 24
Laveste vannstand -85 -86 -96 -88 -79
Avvik gult nivå -14 -26 -38 -68 -80
Avvik orange nivå -25 -37 -49 -79 -91
Avvik rødt nivå -33 -45 -57 -87 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm