Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 140 5 145 148
22/03 kl 02 156 8 164 163
22/03 kl 03 153 8 161 159
22/03 kl 04 133 9 142 140
22/03 kl 05 98 9 107 105
22/03 kl 06 61 8 69 69
22/03 kl 07 29 10 39 38
22/03 kl 08 13 10 23 22
22/03 kl 09 15 8 23 26
22/03 kl 10 37 11 48 48
22/03 kl 11 73 11 84 84
22/03 kl 12 112 8 120 124
22/03 kl 13 148 10 158 158
22/03 kl 14 169 9 178 178
22/03 kl 15 171 11 182 -
22/03 kl 16 153 7 160 -
22/03 kl 17 120 8 128 -
22/03 kl 18 79 6 85 -
22/03 kl 19 39 5 44 -
22/03 kl 20 13 5 18 -
22/03 kl 21 5 2 7 -
22/03 kl 22 17 3 20 -
22/03 kl 23 45 0 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 182 170 158 128 116
Laveste vannstand 7 6 -4 4 13
Avvik gult nivå -14 -26 -38 -68 -80
Avvik orange nivå -25 -37 -49 -79 -91
Avvik rødt nivå -33 -45 -57 -87 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm