Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
22/03 kl 00 117 - 118 118
22/03 kl 01 148 145 146 147
22/03 kl 02 163 164 166 168
22/03 kl 03 159 161 162 165
22/03 kl 04 140 142 143 146
22/03 kl 05 105 107 108 110
22/03 kl 06 69 69 69 73
22/03 kl 07 38 39 39 43
22/03 kl 08 22 23 22 26
22/03 kl 09 26 23 23 26
22/03 kl 10 48 48 48 51
22/03 kl 11 84 84 83 86
22/03 kl 12 124 120 120 123
22/03 kl 13 158 158 158 158
22/03 kl 14 178 178 178 181
22/03 kl 15 - 182 181 182
22/03 kl 16 - 160 160 163
22/03 kl 17 - 128 126 130
22/03 kl 18 - 85 84 89
22/03 kl 19 - 44 42 48
22/03 kl 20 - 18 17 22
22/03 kl 21 - 7 6 11
22/03 kl 22 - 20 19 23
22/03 kl 23 - 45 44 47

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 182 170 158 128 116
Max. fra modell: 21/03 12 181 168 158 128 114
Max. fra modell: 21/03 00 182 167 155 130 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +27 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm